Shiva Sahasranama Stotram

Shiva Sahasranama Stotram

ஓம் ஸ்திராய நம
ஓம் ஸ்தாணவே நம
ஓம் ப்ரபவே நம
ஓம் பாநவே நம
ஓம் ப்ரவராய நம
ஓம் வரதாய நம
ஓம் வராய நம
ஓம் சர்வாத்மனே நம
ஓம் சர்வ விக்யாலாய நம
ஓம் சர்வாய நம
10

Best deals from amazon today

ஓம் சர்வகாய நம
ஓம் உத்பவாய நம
ஓம் ஜடிநேவர்மிணே நம
ஓம் ஸிகினே நம
ஓம் கட்கினே நம
ஓம் ஸர்வாங்காய நம
ஓம் ஸர்வ நம
ஓம் பாவநாய நம
ஓம் ஹராய நம
ஓம் ஹரிணாக்ஷõய நம
20
ஓம் ஸர்வ பூதஹராய நம
ஓம் ப்ரபவே நம
ஓம் ப்ர வ்ருகதயே நம
ஓம் நிவ்ருத்தயே நம
ஓம் நியதாய நம
ஓம் சாசுவதாய நம
ஓம் த்ருவாய நம
ஓம் ஸ்மசான சாரிணே நம
ஓம் பகவதே நம
ஓம் கேசராய நம
30
ஓம் கசரோத்பவாய நம
ஓம் அபிவந்த்யாய நம
ஓம் மகாகர்மணே நம
ஓம் தபஸ்விநே நம
ஓம் பூதபாவனாய நம
ஓம் உன்மத்த வேஷாய நம
ஓம் ப்ரசன்னாய நம
ஓம் சர்வலோகப் பிரஜாபதயே நம
ஓம் மஹி ரூபாய நம
ஓம் மஹாகாயாய நம
40
ஓம் ஸர்வரூபாய நம
ஓம் மகாசனாய நம
ஓம் விஸ்வரூபாய நம
ஓம் விரூபயே நம
ஓம் விசவ நம
ஓம் புஜேவாமனாய நம
ஓம் மனவே நம
ஓம் லோக பாலாந்தர் நம
ஓம் ஹ்தாத்மனே நம
ஓம் ப்ரசாதாயஹயாய நம
50
ஓம் கர்த்தபிநே நம
ஓம் பவித்ராய நம
ஓம் மகதே நம
ஓம் நியமாய நம
ஓம் நியமாஸ்ரயாய நம
ஓம் ஸர்வவர்மணே நம
ஓம் ஸ்வயம்புவே நம
ஓம் அநாதயே நம
ஓம் ஆதயே நம
ஓம் அவ்யாய நம
60
ஓம் ஸெளக்யரூபாய நம
ஓம் விரூபாக்ஷõய நம
ஓம் ஸோமாய நம
ஓம் நக்ஷத்த சாதகாய நம
ஓம் சந்த்ராய நம
ஓம் ஸூர்யாய நம
ஓம் சந்யே நம
ஓம் கேது க்ரஹாய நம
ஓம் க்ரஹபதயே நம
ஓம் வராய நம
70
ஓம் அத்ரயே நம
ஓம் அத்ரியாலயாய நம
ஓம் கர்த்தே நம
ஓம் ம்ருகபரணார் பணாய நம
ஓம் அநகாய நம
ஓம் மஹாதபசே நம
ஓம் தீர்க்க தபஸே நம
ஓம் அதீனாய நம
ஓம் தீன சாதகாய நம
ஓம் சம்வத்சரகரிய நம
80
ஓம் மந்த்ராய நம
ஓம் ப்ரமாணாய நம
ஓம் பரமாய நம
ஓம் தபஸே நம
ஓம் யோகீனே நம
ஓம் யாஜ்யாய நம
ஓம் மகச்பீஜ்யாய நம
ஓம் மகாமாத்ராய நம
ஓம் மகாத்பஸே நம
ஓம் ஸ்வர்ணரேதஸே நம
90
ஓம் ஸர்வக்ஞாய நம
ஓம் கபிநாய நம
ஓம் வ்ருஷவாகநயே நம
ஓம் தஸபாகவே நம
ஓம் அநிமிஷாய நம
ஓம் நீலகண்டாய நம
ஓம் உமாபதயே நம
ஓம் விஸ்வரூபாய நம
ஓம் ஸ்வயம் சிரேஷ்டாய நம
ஓம் பலயே நம
100
ஓம் வைரோசனாய நம
ஓம் சரிக்னே நம
ஓம் கணகர்த்ரே நம
ஓம் கணபதயே நம
ஓம் திக்வாஸஸே நம
ஓம் காம்யாய நம
ஓம் பவித்ராய நம
ஓம் பரமாய நம
ஓம் மர்த்ராய நம
ஓம் ஸர்வ பாவ ஹராய நம
110
ஓம் ஹராய நம
ஓம் கமண்டலுதராய நம
ஓம் தந்விநே நம
ஓம் பாண நம
ஓம் ஹஸ்தாய நம
ஓம் ப்ரதாபவதே நம
ஓம் அசநயேஸதக்நயே நம
ஓம் கட்கிநே நம
ஓம் பட்டிசிரே நம
ஓம் ஆயுதிநே நம
120
ஓம் மகதே நம
ஓம் சுருவ ஹஸ்தாய நம
ஓம் சுரூபாய நம
ஓம் தேஜஸே நம
ஓம் தேஜஸ்கராய நம
ஓம் மஹதே நம
ஓம் உஷ்ணீசிணே நம
ஓம் சுவக்த்ராய நம
ஓம் அத்யுக்ராய நம
ஓம் விந்தாய நம
130
ஓம் தீர்க்காய நம
ஓம் ஹரிநேத்ராய நம
ஓம் சுதீர்த்தாய நம
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம
ஓம் ஸ்ருகால ரூபாய நம
ஓம் ஸாவார்த்தாய நம
ஓம் முண்டாய நம
ஓம் குண்டிநே நம
ஓம் கமண்டலவே நம
ஓம் அஜாய நம
140
ஓம் ம்ருகரூபாய நம
ஓம் கந்தமாலினே நம
ஓம் கபர்த்திநே நம
ஓம் ஊர்த்வரேதஸே நம
ஓம் ஊர்த்வலிங்காய நம
ஓம் ஊர்த்வசாயினே நம
ஓம் நமஸ்தலாய நம
ஓம் த்ரிஜடினே நம
ஓம் சீர் வாசஸே நம
ஓம் ருத்ராய நம
150
ஓம் சேனாபதயே நம
ஓம் விபவே அஹஸ் சாராய நம
ஓம் நந்தஞ்சராய நம
ஓம் கால யோகிநே நம
ஓம் மகாநாதாய நம
ஓம் சர்வாசாய நம
ஓம் சதுர்பதாய நம
ஓம் நிசாசராய நம
ஓம் ப்ரேதசாரிணே நம
ஓம் பூதசாரிணே நம
160
ஓம் மகேசுவராய நம
ஓம் பகுபூதாய நம
ஓம் பகுதனாய நம
ஓம் சர்வதாராய நம
ஓம் அமிதாயகதயே நம
ஓம் ந்ருத்ய நம
ஓம் ப்ரியாய நம
ஓம் ந்ருத்யத்ருப்தாய நம
ஓம் தர்த்தகாயஞ் நம
ஓம் விலாசகாய நம
170
ஓம் போஷாய நம
ஓம் மஹாதபஸே நம
ஓம் ப்ராம் ஸுவே நம
ஓம் நித்யாய நம
ஓம் கிரிசராய நம
ஓம் நபஸே நம
ஓம் ஸகஸ்ரஹ ஸ்தாய நம
ஓம் விஜயாய நம
ஓம் வ்யவசாயாய நம
ஓம் அநிச்சிதாய நம
180
ஓம் அமர்ஷணாய நம
ஓம் மர்ஷணாத்மனே நம
ஓம் யக்ஞக்நே நம
ஓம் காமநாசகாய நம
ஓம் தக்ஷயக்ஞாப நம
ஓம் ஹாரிணே நம
ஓம் சுபதாய நம
ஓம் மத்யமாய நம
ஓம் தபோ பஹாரிணே நம
ஓம் பலவதே முத்தாய நம
190
ஓம் அர்த்தினே நம
ஓம் அஜீதாய நம
ஓம் வராய நம
ஓம் கம்பீரகோஷாய நம
ஓம் கம்பீராய நம
ஓம் கம்பீர நம
ஓம் பலவாகனயே நம
ஓம் ந்யக்ரோதாய நம
ஓம் வ்ருஷகர்ணாய நம
ஓம் அபியே நம
200
ஓம் விபவே நம
ஓம் ஸுதீக்ஷணதஸநாய நம
ஓம் மகாகாயாய நம
ஓம் மகானனாய நம
ஓம் விஷ்வக் சேனாய நம
ஓம் அரயே நம
ஓம் யக்ஞாய நம
ஓம் ஸம்யுகாபீடவாகநாய நம
ஓம் தீக்ஷண பாஹவே நம
ஓம் ஹர்யக்ஷய நம
210
ஓம் மகாங்காய நம
ஓம் கர்மகால விதே நம
ஓம் விஷ்ணு ப்ரஸாதிதாய நம
ஓம் யஞ்ஞாய நம
ஓம் ஸமுத்ராய நம
ஓம் வடவாமுகாய நம
ஓம் லம்பனாய நம
ஓம் லம்பிதோஷ்டாய நம
ஓம் பகுமாயா நம
ஓம் பயோநிதயே நம
220
ஓம் மகாதம்ஷ்ட்ராய நம
ஓம் மஹாஜிஹ்வாய நம
ஓம் மஹாமஹாய நம
ஓம் மஹாநகாய நம
ஓம் மகாரேம்ணே நம
ஓம் மகாகே ஸாய நம
ஓம் மஹாஜடாய நம
ஓம் அஸபத்னாய நம
ஓம் ப்ரஸாதாய நம
ஓம் பரத்யயாய நம
230
ஓம் கிரிஸாதகாய நம
ஓம் ஸ்நேஹனாய நம
ஓம் அஸ்நேகனாய நம
ஓம் அஜதாய நம
ஓம் மஹா முநயே நம
ஓம் வ்ருஷகாராய நம
ஓம் வ்ருக்ஷகேதவே நம
ஓம் தரளாய நம
ஓம் வாயுவாஹனாய நம
ஓம் மண்டலினே நம
240
ஓம் வாயுதாம்னே நம
ஓம் தேவதானவ தர்ப்பக்னே நம
ஓம் அதர்வ சீர்ஷாய நம
ஓம் ஸாமா ஸ்யாய நம
ஓம் ரிபுஹஸ்தாய நம
ஓம் மிதக்ஷணாய நம
ஓம் யஜுஷே நம
ஓம் பாதபுஜாய நம
ஓம் குஹ்யாய நம
ஓம் ப்ரகாசாய நம
250
ஓம் ஜங்கமாய நம
ஓம் அமோகாய நம
ஓம் அர்த்த ப்ரசாதாய நம
ஓம் அபிகம்பாய நம
ஓம் ஸுதர்சனாய நம
ஓம் உபாகாராய நம
ஓம் ப்ரியாய நம
ஓம் சர்வாய நம
ஓம் கநகாய நம
ஓம் காஞான ஸ்திராய நம
260
ஓம் நநீதினே நம
ஓம் நந்திகராய நம
ஓம் பவ்யாய நம
ஓம் புஷ்கராயாயஸ் நம
ஓம் தபதயே நம
ஓம் ஸ்திராய நம
ஓம் தபனாட நம
ஓம் தாபனாய நம
ஓம் ஆத்யாய நம
ஓம் க்ரிணினே நம
270
ஓம் யக்ஞாய நம
ஓம் ஸமாஹிதாய நம
ஓம் நகதாய நம
ஓம் கலயே நம
ஓம் காலாய நம
ஓம் மகராய நம
ஓம் கால பூஜிகாய நம
ஓம் கருணாய நம
ஓம் கணகாராய நம
ஓம் பூதபாவனாய நம
280
ஓம் சாரதயே நம
ஓம் பஸ்மசாயீனே நம
ஓம் பஸ்ம ரூக்ஷõய நம
ஓம் பஸ்மரூபாய நம
ஓம் தாங்கணாய நம
ஓம் அகணாய நம
ஓம் லோபாய நம
ஓம் மகாத்மனே நம
ஓம் ஸர்வபூஜிதாய நம
ஓம் சங்கவே நம
290
ஓம் சங்குசம்பன்னாய நம
ஓம் கசயே நம
ஓம் பூதநிஷேவிதாய நம
ஓம் ஆஸ்ரமஸ்தாய நம
ஓம் கபோதஸ்தாய நம
ஓம் விஸ்வகர்மபதயே நம
ஓம் வராய நம
ஓம் சாகாய நம
ஓம் வீசாகாய நம
ஓம் கும்பாண்டாய நம
300
ஓம் அர்த்தஜாலாய நம
ஓம் ஸூநிச்சயாய நம
ஓம் கபிலாய நம
ஓம் அகபிலாய நம
ஓம் சூராய நம
ஓம் ஆயுஷே நம
ஓம் அபராய நம
ஓம் உரகாய நம
ஓம் கந்தர்வாய நம
ஓம் அதிதயே நம
310
ஓம் தார்க்ஷ்யாய நம
ஓம் அவிஞ்ஞேயாய நம
ஓம் சுகாரதயே நம
ஓம் பரஸ்வதாயுநாய நம
ஓம் தேவாம நம
ஓம் அர்த்தகராய நம
ஓம் ஸுதியே நம
ஓம் வராய நம
ஓம் தும்பவீணாய நம
ஓம் மஹாகோபாய நம
320
ஓம் ஊர்த்துவரேதஸே நம
ஓம் ஜலேஸயாய நம
ஓம் உக்ரவம்ஸகராய நம
ஓம் வம்சாய நம
ஓம் வம்சதராய நம
ஓம் அநிந்தியாய நம
ஓம் சர்வாங்க ரூபாய நம
ஓம் மாயாவிநே நம
ஓம் சுகிர்தாய நம
ஓம் அநியாய நம
330
ஓம் அநலாய நம
ஓம் பாந்தவாய நம
ஓம் பந்துகர்த்ரே நம
ஓம் ஸுபந்தவே நம
ஓம் அவிலோசனாய நம
ஓம் சுயக்ஞாரயே நம
ஓம் சுகாமாரயே நம
ஓம் மஹாதம்ஷ்ட்ராய நம
ஓம் அஸமாய நம
ஓம் பாஹவே நம
340
ஓம் அநிந்த்யாய நம
ஓம் சாவாய நம
ஓம் சங்கராய நம
ஓம் தனதாயதனாய நம
ஓம் அமரேசாய நம
ஓம் மஹாதேவாய நம
ஓம் விசுவதேவாய நம
ஓம் சுராரிக்நே நம
ஓம் தீதிதயே நம
ஓம் வஜ்ரஸ்தம்பனாய நம
350
ஓம் அஹிர்புதன்யாய நம
ஓம் சேகிதானாய நம
ஓம் ஹரயே நம
ஓம் அஜாய நம
ஓம் ஏகபாதாய நம
ஓம் கபாலிநே நம
ஓம் த்ரிஸங்கவே நம
ஓம் அஜிதாய நம
ஓம் சிவாய நம
ஓம் தந்வந்த்ரிணே நம
360
ஓம் தூமகேதவே நம
ஓம் ஸ்கந்தாய நம
ஓம் வைசிரவணாய நம
ஓம் தாத்ரே நம
ஓம் ஸக்ராய நம
ஓம் விஷ்ணவே நம
ஓம் மித்ராய நம
ஓம் த்வஷ்ட்ரே த்ருவாய நம
ஓம் தனாய நம
ஓம் ப்ரபாவாய நம
370
ஓம் ஸர்வகாய நம
ஓம் வாயவே நம
ஓம் அர்யமாய நம
ஓம் ஸவித்ரே நம
ஓம் ரவயே நம
ஓம் உதக்ராய நம
ஓம் விதாத்ரே நம
ஓம் மாந்தாத்ரே நம
ஓம் பூதபாவனாய நம
ஓம் ஸுததீர்த்தாய நம
380
ஓம் வாக்மினே நம
ஓம் ஸர்வமால குணாவஹாய நம
ஓம் பத்மவக்த்ராய நம
ஓம் மஹாவக்த்ராய நம
ஓம் சந்த்ரவக்த்ராய நம
ஓம் மனோஜவாய நம
ஓம் பலவதே நம
ஓம் உபசாந்தாய நம
ஓம் புராணாய நம
ஓம் புண்ய சஞ்சரிணே நம
390
ஓம் குரவே நம
ஓம் கர்த்ரே நம
ஓம் கால ரூபிணே நம
ஓம் குருபூதாய நம
ஓம் மஹேஸ்வராய நம
ஓம் சர்வாசனாய நம
ஓம் தர்ஸு பாயினே நம
ஓம் சர்வபிராணிபதயே நம
ஓம் தேவ தேவாய நம
ஓம் ஸுகாஸக்தாய நம
400
ஓம் ஸதே நம
ஓம் அஸாத நம
ஓம் ஸர்வரத்னவிதே நம
ஓம் கைலாச கிரிவாசினே நம
ஓம் ஹிமவத்கிரி ஸம்ஸ்ரரயாய நம
ஓம் கூலஹாரிணே நம
ஓம் கூலகர்த்ரே நம
ஓம் பகுபீஜா நம
ஓம் பகுப்ரதயா நம
ஓம் வணிஜாய நம
410
ஓம் வர்த்தனாய நம
ஓம் வ்ருக்ஷõய நம
ஓம் நகுலாய நம
ஓம் சந்தனச்சதாய நம
ஓம் ஸார பீடாய நம
ஓம் மஹாஜந்த்வே நம
ஓம் அலோகாய நம
ஓம் மஹெளஷதாய நம
ஓம் சித்தார்த்த காரிணே நம
ஓம் சித்தார்த்தாய நம
420
ஓம் சந்தாய நம
ஓம் வ்யாகரணாந்தராய நம
ஓம் ஸிங்கநாதாய நம
ஓம் ஸிங்க த்மஸ்ட்ராய நம
ஓம் ஸிங்ககாய நம
ஓம் ஸிங்கவாகனாய நம
ஓம் ப்ரபாவாத்மனே நம
ஓம் ஜகத்காலாய நம
ஓம் தலாய நம
ஓம் லோகஹிதாய நம
430
ஓம் ஜ்ஞானசாராய நம
ஓம் நவக்ர காங்காய நம
ஓம் கேதுமாலினே நம
ஓம் சுபாவனாய நம
ஓம் பூதாஸயாய நம
ஓம் பூதபதயே நம
ஓம் அகோராத்ராய நம
ஓம் அநிந்திதாய நம
ஓம் வாமனாய நம
ஓம் ஸர்வ பூதாத்மனே நம
440
ஓம் நிலயாய நம
ஓம் விபவே நம
ஓம் பவாய நம
ஓம் அமோகாய நம
ஓம் ஸஞ்சயாய நம
ஓம் பார்ஸ்வாய நம
ஓம் ஜீவனாய நம
ஓம் ப்ராணதாரணாய நம
ஓம் த்ருதிமதே நம
ஓம் ஆத்மவதே நம
450
ஓம் தக்ஷõய நம
ஓம் ஸத்க்ருதாய நம
ஓம் யுகாதிகாயா நம
ஓம் கோபாலாய நம
ஓம் கோயுத்யே நம
ஓம் க்ராஹாய நம
ஓம் கோசர்மவசனாய நம
ஓம் அராய நம
ஓம் ஹிரண்யபாகவே நம
ஓம் குஹாபாலாய நம
460
ஓம் ப்ரவேசிதாய நம
ஓம் ப்ரதிஷ்டாயினே நம
ஓம் மகாஹர்ஷாய நம
ஓம் ஜிதகாமாய நம
ஓம் ஜிதேநத்ரியாய நம
ஓம் காந்தராய நம
ஓம் ஸுராலாய நம
ஓம் தனவே நம
ஓம் ஆத்மனே நம
ஓம் சுதயே நம
470
ஓம் வராய நம
ஓம் மஹாகீதாய நம
ஓம் மகாந்ருத்யாய நம
ஓம் அப்சரோகண நம
ஓம் சேவிதாய நம
ஓம் மஹாகேதவே நம
ஓம் தனுஷேதாதவே நம
ஓம் விகர்த்ரே நம
ஓம் ச்ரேசுவராய நம
ஓம் ஆவேதநீயா நம
480
ஓம் ஆவாஸாய நம
ஓம் ஸர்வகந்த சுகரவஹாய நம
ஓம் தோரணாய நம
ஓம் தாரணாய நம
ஓம் வாயவே நம
ஓம் பர்ஜன்யாய நம
ஓம் ஹுதா ஸனஸஹாயாய நம
ஓம் ப்ரசாந்தாத்மனே நம
ஓம் ஹுதாஸனாய நம
ஓம் உக்ரதே ஜஸே நம
490
ஓம் மஹாதேஜஸே நம
ஓம் ஜ்யாய நம
ஓம் விஜய காலவிதே நம
ஓம் ஜ்யோதிஷே நம
ஓம் அயனாய நம
ஓம் சித்தயே நம
ஓம் ஸந்தி விக்ரகாய நம
ஓம் ஸிகிநே நம
ஓம் தண்டிநே நம
ஓம் ஜடிநே நம
500
ஓம் ஜ்வாலினே நம
ஓம் மூர்த்திஜாய நம
ஓம் துர்த்தராய நம
ஓம் வணிஜே நம
ஓம் வைணவினே நம
ஓம் வணவினே நம
ஓம் தாளினே நம
ஓம் காலாய நம
ஓம் காலகடங்கராய நம
ஓம் நக்ஷத்ராய நம
510
ஓம் விக்ரகாய நம
ஓம் வ்ருத்தயே நம
ஓம் குணவ்ருத்தயே நம
ஓம் அயோகமாய நம
ஓம் பிரஜாபதயே நம
ஓம் திஸாபாஹவே நம
ஓம் விபாகாய நம
ஓம் ஸர்வதோமுகாய நம
ஓம் விமோசனாய நம
ஓம் சுரகணாய நம
520
ஓம் ஹிரண்யகவ சோத்பவாய நம
ஓம் மேட்ரஜாய நம
ஓம் பலசாரிணே நம
ஓம் மஹாசாரிணே நம
ஓம் ஸுதாய நம
ஓம் சர்வதுர்வ நிநாதினே நம
ஓம் சர்வ வாத்ய பரிக்ரஹாய நம
ஓம் பாலரூபாய நம
ஓம் பிலாவாசாய நம
ஓம் ஏமமாலினே நம
530
ஓம் தாங்கவிதே த்ரிதஸாயத்ரு நம
ஓம் விருதாய நம
ஓம் சந்தஸே நம
ஓம் சர்வபந்த விமோசனாய நம
ஓம் பந்தனாய நம
ஓம் சுரேந்தராய நம
ஓம் சத்ருவிநாயனாய நம
ஓம் சாங்க்ய நம
ஓம் ப்ரசாதாய நம
ஓம் துர்வாசசே நம
540
ஓம் சர்வ சாதுநியே நம
ஓம் விதாய நம
ஓம் ப்ரஸ்கந்தனாய நம
ஓம் விபாகாய நம
ஓம் அதுலாய நம
ஓம் யக்ஞசாமவிதே நம
ஓம் சர்வாஸாய நம
ஓம் சர்வசாரிணே நம
ஓம் துர்வாசசே நம
ஓம் வாசவாய அமராய நம
550
ஓம் ஏமாய நம
ஓம் ஏமகராய நம
ஓம் யக்ஞாய நம
ஓம் சர்வதாரிணே நம
ஓம் தரோந் தமாய நம
ஓம் லோகிதாக்ஷõய நம
ஓம் மகாக்ஷõய நம
ஓம் விரூபாக்ஷõய நம
ஓம் விஸாரதாய நம
ஓம் சங்கரகாய நம
560
ஓம் விக்ரகாய நம
ஓம் காமாய நம
ஓம் சர்ப்ப நம
ஓம் சீர நிவாஸநாய நம
ஓம் முக்யாய நம
ஓம் வியுக்த தேகாய நம
ஓம் தேகாரயே நம
ஓம் சர்வ காமதாய நம
ஓம் சர்வகாலப்ரசதாய நம
ஓம் சுபலாய நம
570
ஓம் பலரூபத்ருஸே நம
ஓம் சதாகாசாய நம
ஓம் நிரூபாய நம
ஓம் நிபாஸ்யே நம
ஓம் உரணாய நம
ஓம் சுகாய நம
ஓம் ரௌத்ர ரூபாம்ஸ்வே நம
ஓம் ஆதித்யாய நம
ஓம் வசவே நம
ஓம் அக்னயே நம
580
ஓம் சுவர்ச்சிநே நம
ஓம் வசுவேகாய நம
ஓம் மகாவேஹாய நம
ஓம் மனோவேஹாய நம
ஓம் நிசாகராய நம
ஓம் சர்வா வாசாய நம
ஓம் ப்ரியா வாசினே நம
ஓம் உபதேசகராய நம
ஓம் ஹராய நம
ஓம் முநயே நம
590
ஓம் ஆத்மாகராய நம
ஓம் லோகாய நம
ஓம் ஸம்போஜ்யாய நம
ஓம் ஸகஸ்ரபுஜே நம
ஓம் பக்ஷிணே நம
ஓம் பக்ஷிரூபிணே நம
ஓம் விசுவதீபாய நம
ஓம் விஸாமபதயே நம
ஓம் உன்மாதாய நம
ஓம் தேனாகாராய நம
600
ஓம் அர்த்தகராய நம
ஓம் நாமதேவாய நம
ஓம் வாமாய நம
ஓம் ப்ராக்தேவாய நம
ஓம் வாமனாய நம
ஓம் சுத்தயோகாபசாரிணே நம
ஓம் சித்தாய நம
ஓம் சித்தார்த்த நம
ஓம் சரதகாய நம
ஓம் பிக்ஷவே நம
610
ஓம் பிக்ஷரூபிணே நம
ஓம் விஷாணினே நம
ஓம் ம்ருதவே நம
ஓம் அவ்யயாய நம
ஓம் மஹாசேனாய நம
ஓம் விசாகாய நம
ஓம் சஷ்டி நாகாய நம
ஓம் திசாம்பதயே நம
ஓம் வஜ்ர ஹஸ்த நம
ஓம் ப்ரதி ஷ்டம்ஹினே நம
620
ஓம் ஸ்தம்பனாய நம
ஓம் க்ஷமாவ் ருத்தாய நம
ஓம் காலாய நம
ஓம் மனவே நம
ஓம் மதுகராய நம
ஓம் சலாய நம
ஓம் வானஸ்பத்ராய நம
ஓம் வாஜி மேகாய நம
ஓம் நித்யாய நம
ஓம் ஆசிரம பூஜிதாய நம
630
ஓம் பிரஹ்ம சாரிணே நம
ஓம் லோக சாரிணே நம
ஓம் சர்வசாரிணே நம
ஓம் சுசாரவிதே நம
ஓம் ஈஸாநாய நம
ஓம் ஈசுவராய நம
ஓம் காலாய நம
ஓம் நிசாசாரிணே நம
ஓம் அநேக த்ருவே நம
ஓம் நிமித்தஸ்தாய நம
640
ஓம் நிமித்தாய நம
ஓம் நந்தினே நம
ஓம் நந்திகராய ஹராய நம
ஓம் நந்திசுவராய நம
ஓம் நந்தினே நம
ஓம் நந்திவதே நம
ஓம் நந்திவர்த்தனாய நம
ஓம் பகஸ்யாக்ஷி நம
ஓம் நிஹந்த்ரே நம
ஓம் காலாய நம
650
ஓம் பிரம விதாம்வராய நம
ஓம் சதுர்முகாய நம
ஓம் மகாலிங்காய நம
ஓம் சதுர்லிங்காய நம
ஓம் லிங்காத்யக்ஷ்யாய நம
ஓம் மகாத் யக்ஷ்யாய நம
ஓம் லோகாத்யக்ஷ்யாய நம
ஓம் யுகாவஹாய நம
ஓம் பீஜாத்யக்ஷ்யாய நம
ஓம் பீஜகர்த்ரே நம
660
ஓம் அத்யாத் மாநுகதாயபலாய நம
ஓம் இதிகாஸ நம
ஓம் கர்த்ரே நம
ஓம் கல்யாய நம
ஓம் ஸோத்தமாய நம
ஓம் ஜ்லேசுவராய நம
ஓம் தம்பாய நம
ஓம் தம்பகராய நம
ஓம் ரம்ஹாய நம
ஓம் வசியாய நம
670
ஓம் வசியகராய நம
ஓம் கலயே நம
ஓம் லோக கர்த்ரே நம
ஓம் பசுபதயே நம
ஓம் மகர கர்த்ரே நம
ஓம் மகௌவதாய நம
ஓம் அக்ஷராய நம
ஓம் பரமாய நம
ஓம் பலவதே நம
ஓம் சுக்ராய நம
680
ஓம் நீதயே நம
ஓம் அநீதயே நம
ஓம் சுததாத்மனே நம
ஓம் சுத்தமானாய நம
ஓம் கதிப்ரதாய நம
ஓம் பருப்ர சாதாய நம
ஓம் கஸ்வப்னாய நம
ஓம் தக்ஷிணௌகாய நம
ஓம் அமித்ரஜிதே நம
ஓம் வேதகராய நம
690
ஓம் ருத்ரகாராய நம
ஓம் வித்வாம்சாய நம
ஓம் பரமாய நம
ஓம் தபஸே நம
ஓம் மஹாமேக நினாதினே நம
ஓம் மஹா கோரவ சீகராய நம
ஓம் அக்னி ஜ்வாலினே நம
ஓம் மஹாஜ்வாலினே நம
ஓம் அதிதூமாய நம
ஓம் ஹுதாய நம
700
ஓம் ஹவிஷே விருஷணாய நம
ஓம் ஸங்கராய நம
ஓம் நித்யாய நம
ஓம் வாசஸ்வினே நம
ஓம் தூம கேதனாய நம
ஓம் நீலாய நம
ஓம் ஸதத்தாங்கலுத்தாய நம
ஓம் சோபனாய நம
ஓம் நிரவக்ரஹாய நம
ஓம் ஸ்வஸ்திதாய நம
710
ஓம் ஸ்வஸ்தி பாகாய நம
ஓம் பாகினே நம
ஓம் பாககராய நம
ஓம் பகவே நம
ஓம் உத்ஸங்காய நம
ஓம் மகாங்காய நம
ஓம் மஹா கர்ப்புராய நம
ஓம் பகுனே நம
ஓம் க்ருஷ்ணவர்ணாய நம
ஓம் சுவர்ணாய நம
720
ஓம் சர்வதேஹினா மிந்திரியாய நம
ஓம் மஹாபாதாய நம
ஓம் மஹா ஹஸ்தாய நம
ஓம் மஹாகாயாய நம
ஓம் மஹாயஸஸே நம
ஓம் மஹாமூர்த்தனே நம
ஓம் மஹாநேத்ராய நம
ஓம் மஹாமாத்ராய நம
ஓம் விசாலாய நம
ஓம் மஹாதந்தாய நம
730
ஓம் மஹாகர்ணாய நம
ஓம் மகேஷவே நம
ஓம் மகாநுகாய நம
ஓம் மஹாநாதாய நம
ஓம் மஹாகம்பவே நம
ஓம் மஹாக்ரீவாய நம
ஓம் சுசாந் தத்ருஸே நம
ஓம் மஹாசக்ஷúஷே நம
ஓம் மஹா வக்த்தாய நம
ஓம் அந்தராத்மனே நம
740
ஓம் ம்ருகரலயாய நம
ஓம் மஹாகடினே நம
ஓம் மஹாக்ரீவாய நம
ஓம் மஹா பாஹவே நம
ஓம் ப்ரதாபவதே நம
ஓம் ஸம்யோகாய நம
ஓம் வர்த்தனாய நம
ஓம் வ்ருத்தாய நம
ஓம் நித்யவ்ருத்தாய நம
ஓம் குணாதிகாய நம
750
ஓம் நித்யாய நம
ஓம் தர்மஸகாயாய நம
ஓம் தேவாசுரபதயே நம
ஓம் பதயே நம
ஓம் அயுக்தாய நம
ஓம் யுக்தபாஹவே நம
ஓம் த்விவிதாய நம
ஓம் சுபர்வணாய நம
ஓம் ஆஷாடாய நம
ஓம் சுஷாடாய நம
760
ஓம் த்ருவாய நம
ஓம் ஹரிஹராய நம
ஓம் வஸவே நம
ஓம் ஆவ்ருத்திமதே நம
ஓம் நித்யாய நம
ஓம் வசுஸ்ரேஷ்டாய நம
ஓம் மஹா ரதயே நம
ஓம் சிரோ ஹாரிணே நம
ஓம் ஜலோத்பவாய நம
ஓம் விஸர்ப்பிணே நம
770
ஓம் ஸர்வலக்ஷண பூஷிதாய நம
ஓம் அக்ஷராய நம
ஓம் க்ஷராய நம
ஓம் யோகினே நம
ஓம் சர்வ யோகினே நம
ஓம் மஹாபலாய நம
ஓம் சமாம்னாயாய நம
ஓம் தீர்த்த சேவினே நம
ஓம் அசிந்த்யாய நம
ஓம் மகாரதாய நம
780
ஓம் நிர்ஜீவாய நம
ஓம் ஜீவனாய வாசினே நம
ஓம் நீரசாய நம
ஓம் பஹுகர்க்க நம
ஓம் சாயரத்னப் பிரபுதாய நம
ஓம் ரத்னாங்காய நம
ஓம் மஹா ஹ்ருதநிகாத நம
ஓம் க்ருதே நம
ஓம் முலாய நம
ஓம் விசாகாய நம
790
ஓம் நிரவருத்தாய நம
ஓம் யக்தாய நம
ஓம் அவ்யக்தாய நம
ஓம் நிதயே நம
ஓம் ஆரோஹணாய நம
ஓம் நிருஹாய நம
ஓம் சயிலஹாரிணே நம
ஓம் மஹாதபஸே நம
ஓம் சேனாகல்பாய நம
ஓம் மஹாகல்பாய நம
800
ஓம் யோகாய நம
ஓம் யோககராய நம
ஓம் ஹராய நம
ஓம் யுகரூபாய நம
ஓம் மஹாரூபாய நம
ஓம் அயனாய நம
ஓம் ககனாய நம
ஓம் நராய நம
ஓம் நாட்யநிர்வாமணாய நம
ஓம் பாதாய நம
810
ஓம் பண்டிதாய நம
ஓம் விஸ்வலோசனாய நம
ஓம் பஹுமாலாய நம
ஓம் மஹாமாலாய நம
ஓம் சுமாலாய நம
ஓம் பஹுலோசனாய நம
ஓம் விஸ்தாராய நம
ஓம் பவனாய நம
ஓம் க்ரூராய நம
ஓம் குசுமாய நம
820
ஓம் சுபலோதயாய நம
ஓம் வ்ருஷபாய நம
ஓம் வ்ருஷபாங்காய நம
ஓம் மலலி பில்வாய நம
ஓம் ஜடாதராய நம
ஓம் இந்தவே நம
ஓம் விசர்க்காய நம
ஓம் சுமுகாய நம
ஓம் சுகாய நம
ஓம் சுவாயுததராய நம
830
ஓம் நிவேதனாய நம
ஓம் சுதன்மனே நம
ஓம் ஸங்கா தாராய நம
ஓம் மஹாஹனுஷே நம
ஓம் கந்தமாலினே நம
ஓம் பகவதே நம
ஓம் உத்தானாய நம
ஓம் மந்தானாய நம
ஓம் பஹுளாய நம
ஓம் பாஹவே நம
840
ஓம் சகலாய நம
ஓம் சர்வலோசனாய நம
ஓம் உரஸ்தாளீகராய நம
ஓம் தானினே நம
ஓம் ஊர்த்வ ஸம்ஹனனாய நம
ஓம் வடவே நம
ஓம் சத்ரபத்ர சுவிக்யாதாய நம
ஓம் சர்வலோகாஸ்ரயாய நம
ஓம் மகதே நம
ஓம் முண்டாய நம
850
ஓம் விரூபாய நம
ஓம் விகிர்தாய நம
ஓம் தண்டினே நம
ஓம் முண்டாய நம
ஓம் விகர்ஷ்ணாய நம
ஓம் ஹரியக்ஷõய நம
ஓம் கோகசாய நம
ஓம் சக்ரிணே நம
ஓம் தீப்த ஜிஹ்வாய நம
ஓம் ஸகஸ்ரபாதே நம
860
ஓம் ஸகஸ்ரமூர்த்னே நம
ஓம் தேவேந்த்ராய நம
ஓம் சர்வ பூதமயாய நம
ஓம் குரவே நம
ஓம் ஸகஸ்ர பாஹவே நம
ஓம் சர்வாங்ககாய நம
ஓம் சண்யாய நம
ஓம் சர்வலோகச்ருதே நம
ஓம் பவித்ராய நம
ஓம் த்ருமதவே நம
870
ஓம் மந்த்ராய நம
ஓம் கனிஷ்டாய நம
ஓம் கிருஷ்ண பிங்களாய நம
ஓம் பிரஹ்ம தண்டவி நம
ஓம் நிர்மாத்ரே நம
ஓம் சதக்னினே நம
ஓம் சதபாகத்ருதே நம
ஓம் பத்ம கர்ப்பாய நம
ஓம் பிரமகர்ப்பாய நம
ஓம் ஜலகர்ப்பாய நம
880
ஓம் கர்ப்பஸ்தாய நம
ஓம் ப்ரஹ்மவிதே நம
ஓம் பிரஹ்மணே நம
ஓம் பிரமயக்ஞாய நம
ஓம் பிராஹ்மணாய நம
ஓம் கதயே நம
ஓம் அனந்த ரூபாய நம
ஓம் நௌகாத்மனே நம
ஓம் திக்மதேஜஸே நம
ஓம் தமோநுதாய நம
890
ஓம் ஊர்த்துவகாத்மனே நம
ஓம் பசுபதயே நம
ஓம் வாதரம்ஹஸே நம
ஓம் மனோஜவாய நம
ஓம் சந்தனினே நம
ஓம் பத்ம நாளாக்ராய நம
ஓம் சுரப்யுத்தரணாய நம
ஓம் நராய நம
ஓம் கர்ணிகாராய நம
ஓம் மகாசக்கராய நம
900
ஓம் நீலமால பிநாகத்ருதே நம
ஓம் உமாபதயே நம
ஓம் உமாகாந்தாய நம
ஓம் ஜான்ன வீஹ்ருதயங்காய நம
ஓம் வராய நம
ஓம் வராகாய நம
ஓம் வரதாய நம
ஓம் வரேசாய நம
ஓம் சுமகாசுவனாய நம
ஓம் மஹாப் பிரசாதாய நம
910
ஓம் அநகாய நம
ஓம் சக்ரக்னே நம
ஓம் சுவேத பிங்களாய நம
ஓம் பீதாத்மனே நம
ஓம் ப்ரயதாத்மனே நம
ஓம் ஸம்யதாத்மனே நம
ஓம் பிரதான விதே நம
ஓம் சர்வபார் சுவசுதாய நம
ஓம் தார்க்ஷ்யாய நம
ஓம் தர்ம சாதாராணாய நம
920
ஓம் தராய நம
ஓம் சராசராத்மனே நம
ஓம் சூக்ஷ்மாத்மனே நம
ஓம் சுவர்ஷாங்காய நம
ஓம் வ்ருஷேசுவராய நம
ஓம் சாத்யாய நம
ஓம் வருஷயே நம
ஓம் வசவே நம
ஓம் ஆதித்யாய நம
ஓம் விவசுவதே நம
930
ஓம் சவித்ரே நம
ஓம் அர்ச்சிதாய நம
ஓம் வியாசாய நம
ஓம் சர்வார்த்த சம்க்ஷேபாய நம
ஓம் விஸ்தாராய நம
ஓம் பரியாய நம
ஓம் பயாய நம
ஓம் ருதவே நம
ஓம் ஸம்வத்சராய நம
ஓம் மாசாய நம
940
ஓம் பக்ஷய நம
ஓம் ஸந்த்யாஸ நம
ஓம் மாபகாய நம
ஓம் கலாய நம
ஓம் காஷ்டாய நம
ஓம் லவாய நம
ஓம் மாத்ராய நம
ஓம் முகூர்த்தாய நம
ஓம் அவ்னே நம
ஓம் க்ஷபாய நம
950
ஓம் க்ஷணாய நம
ஓம் விசுவக்ஷேத்ராய நம
ஓம் பீஜலிங்காய நம
ஓம் பீஜாய நம
ஓம் ஆத்யாய நம
ஓம் அநிந்திதாய நம
ஓம் சர்வதயே நம
ஓம் ஸதே நம
ஓம் அஸதே நம
ஓம் வியக்தாய நம
960
ஓம் பித்ரே நம
ஓம் மாத்ரே நம
ஓம் பிதா மஹாய நம
ஓம் சுவர்க்கத்வாராய நம
ஓம் பிரஜாந்வராய நம
ஓம் திரிவிஷ்டபாய நம
ஓம் நிர்வாணாய நம
ஓம் ஹ்லாதனாய நம
ஓம் ப்ரஹ்ம லோக நம
ஓம் பராகதயே நம
970
ஓம் தேவாசுர விநிர்மாத்ரே நம
ஓம் தேவாசுரபராயணாய நம
ஓம் சுராசுர கதயே நம
ஓம் தேவாய நம
ஓம் தேவாசுர நமஸ் க்ருதாய நம
ஓம் தேவாசுர மஹா மாத்ராய நம
ஓம் தேவாசுர சாஸ்ர யாய நம
ஓம் தேவாசுர கணாத்யக்ஷõய நம
ஓம் தேவாசுரகணாத்ரத்ணயே நம
ஓம் தேவாசுரகுரவே நம
980
ஓம் தேவாய நம
ஓம் தேவாசுர ப்ரிஷ்க்ருதாய நம
ஓம் தேவேசுர மகாமந்த்ராய நம
ஓம் தேவாசுரமகேசுவராய நம
ஓம் சர்வதேவமயாய நம
ஓம் அசிந்த்யாய நம
ஓம் சிந்த்யாய நம
ஓம் தேவாத் சமம்பவாய நம
ஓம் உத்பூஜாய நம
ஓம் சுக்ராய நம
990
ஓம் ஆவேத்யாய நம
ஓம் விரஜாய நம
ஓம் விரஜாம்பராய நம
ஓம் ஈஜ்யாய நம
ஓம் ஹஸ்தினேசுர நம
ஓம் வியாக்ராய நம
ஓம் தேவ சிங்காய நம
ஓம் நரர்ஷ்பாய நம
ஓம் நிராயுதாய நம
ஓம் வரஸ்ரேஷ்டாய நம
1000
ஓம் சர்வ தேவோத்த மோத்தமாய நம
ஓம் குரவே நம
ஓம் காந்தாய நம
ஓம் நிஜாய நம
ஓம் சர்வாய நம
ஓம் பவித்ராய நம
ஓம் சர்வவாகனாய நம
ஓம் ப்ரயுக்தாய நம
ஓம் சோபனாய நம
ஓம் வஜ்ராய நம
1010
ஓம் ஈஸாநாய நம
ஓம் ப்ரபவே நம
ஓம் அவ்யயாய நம
ஓம் சிருங்கிணே நம
ஓம் சிருங்கப்ரியாய நம
ஓம் ராஜ்ஞே நம
ஓம் ராஜ ராஜாய நம
ஓம் நிராமயாய நம
ஓம் அபிராமாய நம
ஓம் சுரகணாய நம
1020
ஓம் விராமாய நம
ஓம் சுவர்க்க சாதனாய நம
ஓம் லலாடாக்ஷõய நம
ஓம் விசுவ தேவாய நம
ஓம் ஹரிணாய நம
ஓம் ப்ரஹ் மவர்ச் சஸாய நம
ஓம் ஸ்தாவரணாம்பதயே நம
ஓம் நியா மந்த்ரியாய நம
ஓம் வர்த்தநாய நம
ஓம் ஸித்தார்த்தாய நம
1030
ஓம் ஸித்த பூதார்த்தாய நம
ஓம் ஸத்யவ்ரதாயத் ஸுசயே நம
ஓம் வ்ரதாதியாய நம
ஓம் பரஸ்மை ப்ரஹ்மணோ நம
ஓம் பக்தா நுக்ரஹ காரகாய நம
ஓம் விமுக்தாய நம
ஓம் முக்த தேஜஸ், ஸ்ரீமதே, ஸ்ரீவர்த்தநாய நம
ஓம் ஜகதே, ஸ்ரீஸாம்பஸ் தாஸிவாய நம
1038
சிவ சஹஸ்ர நாமங்கள் முற்றிற்று.