kayyaala chindhaata song lyrics

kayyaala chindhaata song lyrics is written by Niklesh Sunkoji. This song is composed by Vivek Sagar for the movie Keedaa Cola

Kaayidhaale Rangu Poosi
Thaithakke Aade
Arey Kaayidhaale Rangu Poosi
Thaithakke Aade

Best deals from amazon today

Ey Ra Ey Gira, Gira
Gira, Gira Raa
Ey Ra Ey Gira, Gira
Gira, Gira Raa
Aashe Pootindhaa Batte Kattindhaa
Kuyyimanakunda Kurisekki Koosundhaa
Koosam Ippindha Yesham Kappindha
Soosi Soosi Lesi Busse Kottindha
Ey Ra Ey Gira, Gira
Gira, Gira Raa
Ey Ra Ey Gira, Gira
Gira, Gira Raa
Shaake Puttindha
Shokam Pettindhaa
Gaddhe Meedhekki
Gaddhole Koosindhaa
Koothe Maarindha
Reethe Thappindha
Soosi Soosi Lesi
Gudle Peekindhaa
Raaro Kayyaala Chindhaata
Kore Kora Kora Kasikotha
Rege Paththaala Ee Vetaa
Moge Para Para Balimotha
Adaade Adaade Ro Kayyaala
Adaade Adaade Ro Chindhaata
Raaro Kayyaala Chindhaata
Kore Kora Kora Kasikotha
Ra, Ra, Ra, Ra, Ra Raa
Gira, Gira, Gira, Gira Raa
Ra, Ra, Ra, Ra, Ra Raa
Gira, Gira, Gira, Gira Raa
Ra, Ra, Ra, Ra, Ra Raa
Gira, Gira, Gira, Gira Raa
Ra, Ra, Ra, Ra, Ra Raa
Gira, Gira, Gira, Gira Raa
Paino Raalindha
Adige Gontthotthindhaa
Dolla Dokkallaa
Dappe Kondekkindhaa
Lacchanno Vaari Picchanno
Vaari Veli Meedhi
Sukka Kuthke Koosindhe
Raaro Kayyaala Chindhaata
Kore Kora Kora Kasikotha
Rege Paththaala Ee Vetaa
Moge Para Para Balimotha
Adaade Adaade Ro Kayyaala
Adaade Adaade Ro Chindhaata
Raaro Kayyaala Chindhaata
Kore Kora Kora Kasikotha
Gira, Gira Ra, Ra Raa
Gira, Gira Ra, Ra Raa
Gira, Gira
Paino Raalindha
Adige Gontthothindhaa
Dolla Dokkallaa
Dappe Kondekkindhaa
Lacchanno Vaari Picchanno
Vaari Veli Meedhi
Sukka Kuthke Koosindhe
Adaade Adaade Ro Kayyaala
Adaade Adaade Ro Chindhaata
Raaro Kayyaala Chindhaata
Kore Kora Kora Kasikotha
Rege Paththaala Ee Vetaa
Moge Para Para Balimotha
Ra, Ra, Ra, Ra, Ra Raa
Gira, Gira, Gira, Gira Raa
Ra, Ra, Ra, Ra, Ra Raa
Gira, Gira, Gira, Gira Raa
Adaade Adaade Ro Kayyaala
Gira, Gira, Gira, Gira Raa
Adaade Adaade Ro Kayyaala
Gira, Gira, Gira, Gira Raa