jaya jaya mahavera song lyrics

jaya jaya mahavera song lyrics is written by Kasarna Shyam. This song is composed by Ilaiyaraaja for the movie Son of India

Jaya Jaya Mahavera Mahadheera Dhoureyaa
Jaya Jaya Mahavera Mahadheera Dhoureyaa
Devasura Samara Samaya Samudhitha
Nikhila Nirjara Nirdaaritha
Niravadhika Mahatmyaa
Dhashavadhana Dhamitha Daivatha
Parishadabhyardhitha Dhasharadhi Bhaavaa
Dhinakara Kula Kamala Dhivakaraa
Dhivishadadhipathi Ranasahacharana
Chathura Dharatha Charamaruna Vimochana
Kosalasutha Kumaarabhaava
Kanchu Chitha Kaaranaakaara
Koumaara Keli Gopaayitha Koushikaadhwara
Ranaadhwara Dhurya Bhavya
Dhivyaasthra Brunda Vandhithaa
Pranatha Jana Vimatha Vimathana
Dhurlalitha Dhorlithaa
Thanuthara Vishikha Vithaadana
Vighatitha Visharaaru Sharaaru
Thaatakaa Thaatakeyaa
Jada Kirana Shakala Dharajatila
Nata Pathi Makuta Thata Natana
Patu Vibhuthi Saridhathi
Bahula Madhu Galana
Lalitha Padha Nalina
Raja Upa Mrudhitha Nija
Vrujina Jahadhupala
Thanu Ruchira Parama
Muni Vara Yuvathi Nutha
Kushika Suthakathita
Vidhitha Nava Vividha Katha
Mythila Nagara Sulochanaa
Lochana Chakora Chandraa
Mythila Nagara Sulochanaa
Lochana Chakora Chandraa
Khanda Parashu Kodanda
Prakaanda Khandanaa
Shouda Bhuja Dhanda
Chandakara Kirna Mandala
Bodhitha Pundareeka Vana
Ruchi Luntaaka Lochana
Mochitha Janaka
Hrudhaya Shankaathanka
Parihrutha Nikhila Narapathi
Varana Janakaa
Dhuhitha Kucha Thata
Viharana Samuchitha Karathalaa
Shathakoti Shathaguna Kathina
Parachu Dhara Munivara Kara Dhrutha
Dhuravanamu Thama Nija
Dhanuraakarshana Prakaashitha Paarameshtyaa
Krathu Hara Shikhari Kanthuka
Vihruthyunmukha Jagadarunthudhaa
Jithaharidhanthi Dhanthadhanthuraa
Dhasha Vadhana Dhamana Kushala Dhasha
Shatha Bhuja Nrupathi Rudhirjhara
Bhara Bharitha Pruthuthara Thataaka
Tharpitha Pithruka Brugu Pathi Sugathi
Vihathi Kara Natha Parudishu Parigha
Jaya Jaya Mahavera Mahadheera Dhoureyaa
Jaya Jaya Mahavera Mahadheera Dhoureyaa
Jaya Jaya Hari Govinda
Jaya Jaya Hari Govinda
Hari Jaya Hari Govinda
Hari Jaya Hari Govinda
Jaya Hari Jaya Govinda
Jaya Hari Jaya Govinda
Hari Jaya Hari Govinda
Hari Jaya Hari Govinda
Jaya Jaya Jaya Govinda
Jaya Jaya Jaya Govinda
Hari Hari Govinda
Hari Hari Govinda
Jaya Jaya Jaya Hari Hari
Hari Hari Jaya Jaya Govinda