kanala mayakkuriye song lyrics
Director : S.P. Rajkumar
Music Director : V R Suwaminathan Rajesh
kanala mayakkuriye song lyrics
Lyricist : Rajesh
singers : Gana Lokesh
usurukkulla song lyrics
Lyricist : Viveka
singers : JithinrajSurmukhi