naalukaalippayyalla song lyrics
Director : Jinoy Janardhanan - Jibit George
Music Director : Bijibal
naalukaalippayyalla song lyrics
Lyricist : Vinayak Sasikumar
singers : Vaikom Vijayalakshmi