evaro evaro song lyrics
Director : Prasanth Varma
Music Director : Shravan Bharadwaj
evaro evaro song lyrics
Lyricist : Krishna Kanth
singers : HemachandraShweta Mohan
horn pom pom song lyrics
Lyricist : Krishna Kanth
singers : Lalitha Kavya