o variya song lyrics
Director : V. Z. Durai
Music Director : Girishh G.
o variya song lyrics
Lyricist : Mohanraja
singers : SyanAnjana RajagopalanShilpa Natarajan