dhrogam song lyrics
Director : N. Kalyanakrishnan
Music Director : Sam C. S.
dhrogam song lyrics
Lyricist : Vivek
singers : Sam C. S.Shivam